Lokaltryghed er på finansloven

Lokaltryghed er finansieret over finansloven, hvor der i 2022 er afsat 5,0 mio.kr. til gruppens arbejde.