Projekter & Nyheder

Tryggere gadebelysning på Herningvej

Efter forslag fra borger har Lokaltryghed i samarbejde med Ikast-Brande Kommune etableret gadebelysning på strækningen fra Østervang til rundkørslen ved Søndergade. Hermed bliver eventuelle fodgængere på denne strækning mere synlige for trafikanterne så sikkerhed og...

læs mere

Besøg fra ministeren og folketingsudvalget

Lokaltryghed mødte udlændinge- og Integrationsminister Kåre Dybvad Bek ved et besøg i april måned. Vi fik anledning til at gentage og understrege de oplevelser vi modtager om den negative påvirkning fra Udrejsecenteret.

læs mere

Lokaltryghed uddeler informationsfolder

I juni måned har vi husstandsomdelt ca. 1.500 foldere i Bording, Isenvad og Hestlund med informationer om mulighederne med Lokaltryghed og en opfordring til at der fremsendes yderligere forslag. Folderen kan også hentes hos OK Plus, XL Byg eller Egeblomster i Bording.

læs mere

Få store tilskud til privat alarmsystem

Vi er nu klar til at modtage ansøgning om tilskud, så du kan få installeret alarmsystem i din private bolig til priser der ligger 70-80% under de vejledende priser. Først skal du kontakte G4S for at få et tilbud, og derefter kan du søge tilskud hos Lokaltryghed. Læs...

læs mere

Tilskud til videoovervågning og personsikring hos virksomheder

Erhvervsvirksomheder kan nu få store tilskud til videoovervågning og personsikring til medarbejderne. Priserne ligger 70-80% under de vejledende priser. Først skal du kontakte G4S for at få et tilbud, og derefter kan du søge tilskud hos Lokaltryghed. Læs alt om priser...

læs mere
G4S

G4S

Så er G4S rykket ind på Stationen.
Her byder Lars for Bording Erhvervsforening (t.v.) velkommen til Mikael Nielsen, som bliver koordinator for G4S holdet, der nu vil være tilstede i området omkring Kærshovedgård (Bording/Isenvad) 365 dage om året fra 8.00 til 18.00.

læs mere

Gratis Psykologhjælp

Gratis psykologhjælp for naboer, der måtte opleve et behov Lokaltryghed har indgået en aftale med Falck Healthcare. Det betyder at der tilbydes gratis psykologhjælp til borgerne omkring udrejsecenter Kærshovedgård Ydelsen kan anvendes i de situationer, hvor borgere...

læs mere

Lokalt infomøde fra Lokaltryghed

Den nye gruppe Lokaltryghed for området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård inviterer til infomøde om hvilke muligheder borgere og virksomheder har for at søge om tilskud til tryghedsfremmende initiativer. Mødet retter sig mod borgere og virksomheder i området omkring...

læs mere

Presseindlæg ved Lokaltrygheds opstart

Udlændinge- og integrationsministeren har sammen med Bording og Isenvad Lokalråd samt Bording Erhvervsforening offentliggjort Lokaltrygheds opstart med denne pressemeddelelse.

læs mere

Hjemmesiden er klar til ansøgninger

Lokaltrygheds nye hjemmeside er åbnet, og du kan med 3 små skridt fremsende din ansøgning om tilskud til tryghedsskabende tiltag omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

læs mere

Det handler om området uden for centeret

Udlændinge- og integrationsministeriets regler for gruppen Lokaltryghed angiver at vi kan arbejde for beboere og virksomheder i Bording og Isenvad samt oplandet til disse. Reglerne giver ikke Lokaltryghed lov til at støtte initiativer, der vedrører forholdende for...

læs mere

Både éngangsudgifter og løbende drift

Lokaltryghed kan yde tilskud til både éngangsudgifter og løbende udgifter. Et eksempel kunne være etablering af aflåste muligheder for cykelparkering ved Bording Station. Her vil budgettet både skulle dække etableringen og efterfølgende drift og vedligehold. Vi kan...

læs mere