Om Lokaltryghed

Vi bevilliger tilskud til tryghedsskabende tiltag for borgere og erhvervsliv i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

Vi bevilliger tilskud til tryghedsskabende tiltag for borgere og erhvervsliv i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Lokaltryghed er nedsat af Udlændinge- og integrationsministeriet og finansieret på finansloven over foreløbigt fire år. Du kan læse et udførligt kommissorium om Lokaltryghed rammer her.

Ved den officielle opstart for Lokaltryghed udsendte vi en pressemeddelelse, som du finder her.

Lokaltrygheds medlemmer er udpeget af lokalrådene i Bording og Isenvad samt af Bording Erhvervsforening.

Vil du i kontakt med Lokaltryghed kan du finde kontaktmulighederne her:

Vil du læse referater fra møderne i Lokaltryghed, så findes de her:

Lokaltryghed består pr. april 2022 af

  • 1 repræsentant fra Ikast-Brande Kommunes administration
  • 3 repræsentanter udpeget af Bording Lokalråd
  • 3 repræsentanter udpeget af Isenvad Lokalråd
  • 3 repræsentanter udpeget af Bording Erhvervsforening