Få store tilskud til privat alarmsystem

Vi er nu klar til at modtage ansøgning om tilskud, så du kan få installeret alarmsystem i din private bolig til priser der ligger 70-80% under de vejledende priser. Først skal du kontakte G4S for at få et tilbud, og derefter kan du søge tilskud hos Lokaltryghed.

Læs alt om priser og muligheder her