Ansøgningsformular til indstilling af tryghedsskabende initiativer

mv. i lokalområdet omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (Ikast-Brande Kommune)

  Ansøger

  Angiv ansøgers navn, tlf.nr. og mailadresse

  Ansøgning

  Angiv initiativets navn.

  Angiv dato for indstillingen

  Beskriv formålet med projektet, herunder særligt hvordan projektet vurderes at bidrage til at øge trygheden for borgerne i lokalsamfundet omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

  0 / 0

  Målgruppe
  Angiv målgruppen for initiativet.

  Fysisk placering af initiativet
  Angiv hvor initiativet fysisk skal implementeres i lokalområdet.

  Beskrivelse og vurdering af, hvorfor initiativet relevant
  Gør fyldestgørende rede for baggrunden for indstillingen af dette initiativ. Her beskrives også den evt. sammenhæng til andre initiativer.

  0 / 0

  Gør fyldestgørende rede for baggrunden for indstillingen af dette initiativ. Her beskrives også den evt. sammenhæng til andre initiativer.

  NB: Når der skal fremsendes en faktura; skriv venligst følgende EAN.nr. på: 5798005570615. Reference: Lokaltryghed

  Se evt. på virk.dk for en vejledning i at sende fakturaer til det offentlige https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/NemHandel_Fakturablanket/

  Angiv ansøgningsbeløbet i kr. inkl. moms samt en specifikation af, om midlerne skal gå til etablering og/eller til drift af initiativet.

  Angiv evt. beregninger for ansøgningsbeløbet og den samlede projektøkonomi (hvis der f.eks. ansøges om støtte til flere initiativer under et)

  Yderligere information

  Hvis relevant: angiv hvor initiativet fysisk skal implementeres i lokalområdet.

  Angiv evt. yderligere information, dokumentation og bilag, som vurderes brugbart ift. en godkendelse af indstillingen.

  Den udfyldte skabelon sendes til Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse til lotsre@ikast-brande.dk, hvorefter Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse vurderer indstillingen inden for rammerne af Kommissorium for lokal tryghedsgruppe for Bording og Isenvad af den 11. januar 2022 samt rammerne for konto § 14.32.05, som fremgår af finansloven for 2022.

  Den endelige vurdering af indstillingen fremsendes til den angivne kontaktperson fra Lokaltryghed.