Besøg fra ministeren og folketingsudvalget

Lokaltryghed mødte udlændinge- og Integrationsminister Kåre Dybvad Bek ved et besøg i april måned. Vi fik anledning til at gentage og understrege de oplevelser vi modtager om den negative påvirkning fra Udrejsecenteret.